KPK telah menerbitkan Agrikomoditi Pocket Stats secara berkala bermula pada Year 2020. Penerbitan ini  mengandungi maklumat perangkaan utama sektor Agrikomoditi dan program/insentif yang telah dilaksanakan oleh KPK

 

20242023202220212020/2019

 YearVersionDownloadView
Cover Q4 2022 2024 S1/2024 Pocket Stats Q1/2024 baru View

 YearVersionDownloadView
Cover Pocket Stats Q4 2023 2023 Q4/2023 Pocket Stats Q4/2023 baru View
Cover Pocket Stats Q3 2023 2023 Q3/2023 Pocket Stats Q3/2023  View
Cover Pocket Stats Q2 2023 2023 Q2/2023 Pocket Stats Q2/2023  View
Cover Q4 2022 2023 Q1/2023 Pocket Stats Q1/2023  View

 YearVersionDownloadView
Cover Q4 2022 2022 Q4/2022 Pocket Stats Q4/2022  View
Pocket Stats Q3 2022 2022 Q3/2022 Pocket Stats Q3/2022  View
Pocket Stats Q2 2022 2022 Q2/2022 Pocket Stats Q2/2022  View
 PS Q1 2022 2022 Q1/2022 Pocket Stats Q1/2022 View

 YearVersionDownloadView
Pocket Stats 2021 7.3.2022 2021 Q4/2021 Pocket Stats Q4/2021  
Pocket Stats 2021 Jan Sept 2021 Page 01 2021 Q3/2021 Pocket Stats Q3/2021
 
Front Page Pocket Stats Q2 2021 2021 Q2/2021 Pocket Stats Q2/2021  
 Q1 2021 2021 Q1/2021 Pocket Stats Q1/2021   

 YearVersionDownloadView
 Q4 2020 2020 Q4/2020 Pocket Stats Q4/2020  
 pocket statQ32020 2020 Q3/2020 Pocket Stats Q3/2020  
 Front Page Q1 2020 2020 Q2/2020 Pocket Stats Q2/2020  
Front Page Q1 2020 2020 Q1/2020 Pocket Stats Q1/2020  
Poket Stat 2019 2019 2019 Poket Statistik 2019   

 

**Dokumen ini terdapat di dalam Bahasa Melayu sahaja.


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Coordination and Statistics Unit
Strategic Planning And International Division (PSA)

Ministry of Plantation and Commodities
No. 15, Level 5-13,
Persiaran Perdana,
Precint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA

Telephone No.: 03-88803429 
E-mail : psa [@] kpk.gov.my