IntroductionAgency & CouncilLicense & PermitFunds & IncentivesStandard & CertificatonRegulatory & CompoundInvestment & MarketingApplications & MediaTrainingContact UsDaily PriceKPIs and AchievementsFrequently asked questions

Palm Oil (Elaeis guineensis)

HISTORY

 • Palm oil (Elaeis guineensis) was from West Africa.
 • 1848: Introduced in Southeast Asia when planted in Bogor Botanical Garden, Indonesia.
 • 1870s: Arrived in Peninsular Malaysia (formerly Tanah Malaya) by the British as an ornamental plant.
 • 1905: Henri Fauconnier, a French entrepreneur, arrived in Malaya and developed a coffee plantation in Rantau Panjang, Selangor.
 • 1917: Fauconnier planted oil palm seeds at Tennamaram Estate in Bestari Jaya, Selangor. This became the first commercial oil palm plantation in Malaysia.

Palm Oil Facts

 • Penggunaan keluasan kawasan bagi minyak sawit adalah 24.38 hektar berbanding kacang soya iaitu 131.58 jumlah hektar.  
 • Penggunaan peratusan kawasan untuk penanaman sawit hanya 8% berbanding kacang soya iaitu 43%
 • Jumlah pengeluaran dunia minyak sawit (76.833 juta tan) berbanding kacang soya (60.316 juta tan) (2021)
 • 31.7% Pengeluaran Minyak Sawit World Palm Oil Production (2021)

 

Malaysian Palm Oil Board (MPOB)


MPOB

 

 • MPOB was incorporated by an Act of Parliament (Act 582) and established on 1 May 2000, taking over, through a merger, the functions of the Palm Oil Research Institute of Malaysia (PORIM) and the Palm Oil Registration and Licensing Authority (PORLA).
 • MPOB is the government agency entrusted to serve the country’s oil palm industry. Its main role is to promote and develop national objectives, policies and priorities for the wellbeing of the Malaysian oil palm industry.
 • https://www.mpob.gov.my/

 

Malaysian Palm Oil Council (MPOC)

MPOC

 • 2006, MPOPC was rebranded as the Malaysian Palm Oil Council (MPOC) with a ​​responsibility to support the development of the palm oil industry.
 • https://mpoc.org.my/ 

Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC)

MPOCC

 • MPOCC is an independent non-profit organization established to develop and implement the Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) Certification Scheme.
 • MPOCC is registered as a company under the Companies Act 1965 and it is limited with guarantee governed by a Board of Trustees and commenced operations in October 2015.
 • https://www.mpocc.org.my/ 

License & Permit

Pelanggan KPPK boleh memohon dan memperbaharui lesen berkaitan sawit melalui:

Permohonan

 Laporan

Funds & Incentives

Pelanggan KPPK boleh memohon bantuan, dana & insentif berkaitan sawit seperti:

 

 

sawit ita

sawit ippks

Standard & Certification

Permohonan

Garis Panduan

 • Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 (Akta 582)

 

Compaun

 • Pembayaran Kompaun Sawit

           https://www.cimbclicks.com.my/ 

Investment & Marketing

 • Sedang Dikemaskini

 

Apps & Media

Harga Sawit

R&D

Kebaikan Sawit

Let's Learn About Our Palm Oil/ Mari Kenali Sawit

Sosial Media:

Lembaga Sawit Malaysia (MPOB)

 

Majlis Sawit Malaysia (MPOC)

 • Pejabat HQ

Majlis Pensijilan Sawit Malaysia (MPOCC)

 • Pejabat HQ

Malaysian Palm Oil Industry Performance December 2021

Sumber : https://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/

Daily CPO Price

Sumber : https://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/

 KPI DAN PENCAPAIAN – sektor sawit

 • Jumlah nilai eksport tahun 2020 = RM73.2 billion
 • Sasaran nikai eksport tahun 2021 = RM75 billion
 • Pencapaian Jan-Jun 2021 = RM47.5 billion; sumber: DOSM)

Persijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) (2020)

 • Kawasan tanaman sawit dipersijilkan: 5.207 juta hektar
 • Kilang buah sawit dipersijilkan: 428
 • 7 Program Jelajah MSPO bersama pekebun sawit dijalankan

SAWIT ANUGERAH TUHAN (SAT) (2021)

 • Sehingga 12 Okt 2021, laman web ini telah mencatat 576,748 pengunjung
 • Penyertaan untuk pertandingan dalam talian dari 10 Februari 2021 hingga 31 Disember 2021 telah mencatatkan 131,623 peserta pada 30 September
 • Pemasangan dan poster maya dilakukan di sisi pintu masuk dan lengkungan dan 12 pintu lif dipasang dengan poster baru
 • Program TV Senduk Kuali yang disiarkan setiap hari mempunyai 411,000 tontonan; dan jumlah tontonan Ramadhan ialah 12 juta
 • MPIC Multi-Comodities Raya TVC Mendapat 258,000 tontonan
 • Sebanyak 73 papan iklan bakal diletakkan di seluruh negara
 • Program antarabangsa telah dijalankan di Asia Selatan, Asia Pasifik dan Timur Tengah

Apakah strategi dan langkah untuk memperkukuhkan harga sawit?

 1. peningkatan adunan biobahan api sawit dengan diesel petroleum Program Biodiesel B10 (adunan 10% biodiesel sawit dan 90% diesel petroleum)
 2. memperkukuhkan pasaran eksport utama sedia ada terutamanya negara China, India, Pakistan, dan Amerika Syarikat serta mempromosi produk-produk sawit dengan lebih agresif bagi menembusi pasaran-pasaran baharu seperti di benua Afrika
 3. meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam penghasilan produk-produk baharu serta memberi nilai tambah kepada produk hiliran komoditi;
 4. meningkatkan akses pasaran yang lebih baik melalui perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dua hala dan perundingan pelbagai hala atau serantau.

Apakah perancangan Kementerian dalam meningkatkan sosioekonomi pekebun kecil yang bergantung kepada hasil sawit terutama ketika kejatuhan harga?

Bagi mengurangkan tahap kebergantungan sepenuhnya kepada hasil sawit, Kementerian amat mengalakkan para pekebun kecil melaksanakan integrasi tanaman. Kaedah ini jika diamalkan secara sistematik, disamping dapat memberi pendapatan tambahan kepada pekebun kecil sawit, ia juga akan dapat mengurangkan kebergantungan negara terhadap pengimportan bahan makanan dari luar negara.

Langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Kementerian untuk membantu kesemua pengusaha sawit terutama pekebun kecil untuk mendapatkan Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MPSO) yang telah dilaksanakan secara mandatori sejak 1 Januari 2020?

Bagi meringankan bebanan kewangan para pekebun kecil persendirian, perbelanjaan pelaksanaan Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) adalah ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan yang merangkumi kos latihan, kos pengauditan, kos pembelian alat pelindungan peribadi dan rak bahan kimia.

Kerajaan juga telah meningkatkan kadar insentif kos pengauditan MSPO daripada 70% kepada 100%  dan memberi insentif baharu kos persediaan MSPO sebanyak 50% bagi estet-estet yang berkeluasan 40.46 hingga 1,000 hektar. Manakala, insentif bagi pekebun kecil tersusun juga telah ditingkatkan daripada RM10 sehektar kepada RM55 sehektar. Bagi para pengilang, Kerajaan memberi insentif sehingga 30% dari kos pengauditan pensijilan tersebut.

Pihak kementerian juga sedang giat menjalankan Program Jelajah MSPO untuk penanam sawit seluruh negara.

Apakah kelebihan Skim Pembiayaan Mudah Tanam Semula Pekebun Kecil Sawit (TSPKS)?

Skim ini dirangka mengikut keperluan terkini para pekebun kecil sawit persendirian dalam melaksanakan aktiviti penanaman semula. Skim ini adalah terbuka kepada mereka yang mempunyai pokok sawit berumur melebihi 25 tahun dan ke atas dengan had maksimum pembiayaan seluas 6.5 hektar. Kerajaan telah merangka skim TSPKS ini agar tidak membebankan para pekebun kecil sawit dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 2%, tempoh moratorium selama 48 bulan, tiada cagaran dan tiada penjamin.

Bagaimanakah seseorang pemilik itu dikenal pasti memiliki kebun > 100 ekar dan dikenakan WPL

WPL dikenakan kepada pemilik ladang yang mempunyai lesen MPOB daripada kategori estet yang mana keluasan ladang lebih daripada 100 ekar atau 40.46 hektar.


Kes 1: kalau seseorang mempunyai 12 plot kebun sawit di beberapa negeri dan setiap kebun hanya bersaiz 10 ekar, adakah dia dikira dalam kategori yang layak dikenakan WPL?

Tidak. Kerana beliau adalah di bawah lesen Pekebun Kecil Persendirian iaitu keluasan ladang kurang daripada 100 ekar (40.46 hektar). Permohonan dan kelulusan lesen MPOB bagi kategori estet dan pekebun kecil persendirian adalah di bawah tanggungjawab Wilayah kerana peraturan dan syarat tanah juga berlainan antara negeri dan daerah. Oleh yang demikian, plot kebun sawit di berlainan negeri atau daerah tidak boleh dicampurkan dalam satu (1) lesen.

Kes 2: kalau seseorang mempunyai kebun saiz 120 ekar, tetapi hanya 70 ekar yang membuahkan hasil. Adakah dia tetap dikenakan WPL memandangkan saiz kebunnya melebihi 100 ekar. 

Beliau akan dikenakan WPL kerana lesen MPOB beliau adalah dalam kategori estet dan kemungkinan 50 ekar yang belum diusahakan berpotensi untuk ditanam sawit pada masa akan datang.  

Berdasarkan pemahaman kami, jumlah WPL yang perlu dibayar akan bergantung kepada jumlah BTS yang dihasilkan untuk satu bulan.

Kes 1: adakah pemilik kebun akan bawa semua resit jualan beserta Borang WPA No.3 untuk membuat bayaran di pejabat Kastam?

Pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia memaklumkan kutipan WPL adalah di bawah tanggungjawab negeri. Pemegang lesen MPOB perlu membawa borang WPA No.3 yang telah lengkap diisi beserta dua (2) dokumen sokongan iaitu penyata bulanan MPOB (EL) ET4 dan invbois/summary yang dikeluarkan daripada pembeli.  

Kes 2: sekiranya bayaran WPL adalah merujuk kepada jumlah jualan BTS seperti yang dicatat dalam resit jualan, wujudkah kemungkinan bahawa peniaga buah sawit (DF) berpakat dengan pemilik kebun, untuk sengaja memalsukan volum BTS dan nilai jualan yang lebih rendah supaya pemilik kebun dikenakan WPL yang lebih rendah?

Pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia memaklumkan mereka tidak dapat mengesahkan tentang maklumat palsu dan kemungkinan terdapat pemalsuan dokumen. Walaubagaimanapun, pihak Jabatan  Kastam Diraja Malaysia membuat semakan/ cross check antara kedua-dua dokumen sokongan yang disertakan iaitu penyata bulanan MPOB (EL) ET4 dan invbois/summary yang dikeluarkan daripada pembeli.