VIRTUAL REALITYPERKHIDMATAN DALAM TALIAN/ ONLINE SERVICESAPLIKASI MUDAH ALIH/ MOBILE APPS

 marvis landing

mrc new  marvis logo

Malaysian Rubber Products Virtual Showcase (MaRViS) dimulakan oleh Majlis Getah Malaysia (MRC) untuk mencipta pengalaman menyeluruh kepada pembeli untuk mendekati pengeluar dan pengeksport produk getah dan getah Malaysia.

MaRViS ialah platform yang ideal untuk memudahkan lagi penglibatan perniagaan dalam talian yang berkaitan dengan produk getah dan getah Malaysia. Platform ini akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengeluar getah dan produk getah Malaysia untuk berhubung dengan pembeli di seluruh dunia tanpa sempadan geografi.

 


Landing

 

timbereality lokalocal logologopameran mtc

TimbeReality merupakan satu platform Virtual Reality khusus untuk produk kayu dan perabot buatan Malaysia kepada bakal pembeli yang dibangunkan oleh Majlis Kayu Kayan Malaysia (MTC). 

Kunjungi TimbeReality, Bilik Pameran VR untuk Barangan Kayu dan Perabot Malaysia. Marilah kita menjunam ke dunia Virtual Reality dengan TimbeReality!


 

VR PalmOil

 

MPOC

Terokai kolaborasi kreatif MPOC dengan FELDA, FGV Holdings Berhad dan Sime Darby Plantation Berhad sebagai usaha bersama untuk membawa persekitaran perladangan sawit kepada masyarakat umum.

Ayuh terokai bersama!

 

 SENARAI PERKHIDAMATAN DALAM TALIAN
ONLINE SERVICES LIST

Senarai Perkhidmatan Dalam Talian yang telah disediakan secara End to End (E2E) dengan pengguna sama ada di Kementerian atau Agensi. Status pencapaian perkhidmatan E2E MPIC dan agensi sehingga 30 Dis 2020 adalah sebanyak 84.78%.

  

Bil.AGENSI
Agency
NAMA SISTEM
System Name
NAMA PERKHIDMATAN
Services Name
PAUTAN
Links
1  jatasahaja Platform Perkongsian Data Komoditi Platform Data Komoditi (PDC) Akan Datang
2 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) PENDAFTARAN SAMPEL LATEK, PENYEMAKAN KEPUTUSAN UJIAN SAMPEL  DRC-eLIMs (Latex) http://www3.lgm.gov.my/drcelims/
3 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) PENGURUSAN ADUAN & MAKLUM BALAS Feedback/Comment http://www.lgm.gov.my/FeedbackComment/Feedback.aspx
4 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) PEMBELIAN BUKU/RISALAH BERKAITAN GETAH (HEVEA SHOPPE) Hevea Shoppe http://rios.lgm.gov.my/cms/ebookshop/index.jsp
5 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) PENGURUSAN & PENYEMAKAN HARGA GETAH  MRB's Daily Rubber Physical Prices http://www3.lgm.gov.my/mre/
6 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) Pendaftaran Sempel Block Rubber semakan Keputusan Ujian sempel E-BLOCK RUBBER http://www3.lgm.gov.my/eblockrubber/
7 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) Merekod Transaksi Jual Beli Getah Peringkat Ladang RRIMniaga Mobile App
8 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) Tender Getah Secara Berkelompok MYROL https://myrol.lgm.gov.my/
9 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) Tindakan Penguatkuasaan bagi Mengawal Selia Industri Getah E-FORCE https://ilgmforce.lgm.gov.my/eforceweb
10 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) Pengurusan Insentif Pengeluaran Getah Sistem IPG http://uip.lgm.gov.my/patg/Ipgmain.aspx
11 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)  Pengurusan Insentif Pengeluaran Lateks Sistem IPL Akan datang 
12 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) Pengurusan Pelesenan Tembakau E-LICENSES e-lesen.lktn.gov.my
13 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) Permohonan Kelulusan Permit Tembakau E-PERMIT epermit.dagangnet.com
14 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) Tempahan Premis dan Fasiliti LKTN RESERVATION OF PREMIS AND LKTN FACILITIES e-booking.lktn.gov.my
15 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) Sistem Pemasaran Produk LKTN KENAFMALL kenafmall.com
16 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) Sistem Pendaftaran Pembekal E-PEMBEKAL e-service.lktn.gov.my/epembekal
17 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) Sistem Permohonan Jawatan Kosong Online JOBSONLINE LKTN jobsonline.lktn.gov.my
18 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) PERKHIDMATAN SMS HARGA HARIAN KOKO, DIREKTORI PEJABAT DAN BORANG MYSMS  
19 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) SEMAKAN HARGA HARIAN, BULANAN, ANTARABANGSA DAN STATISTIK KOKO STATISTIK KOKO https://www.koko.gov.my/lkmbm/loader.cfm?page=10
20 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) PENGURUSAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN https://www.koko.gov.my/lkmbm/loader.cfm?page=17
21 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) PERMOHONAN BARU & PEMBAHARUAN LESEN KOKO ONLINE BLESS https://www.bless.gov.my/
22 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) MAKLUMAT SERANGGA PEROSAK & PENYAKIT KOKO (CROPED) PORTAL PENYAKIT DAN PEROSAK KOKO http://croped.koko.my/
23 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) MAKLUMAT JKUASA KERJA KESELAMATAN MAKANAN ASEAN COCOA CLUB LAMAN WEB ACC-TWGFS http://twgf.koko.gov.my/
24 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) MAKLUMAT ANGGOTA DAN AKTIVITI ASEAN COCOA CLUB LAMAN WEB ACC http://acc.koko.gov.my
25 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) MAKLUMAT BERITA, PERKHIDMATAN, PRODUK DAN PAUTAN SISTEM LKM LAMAN WEB RASMI LKM https://www.koko.gov.my
26 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) SEBARAN MAKLUMAT PENDIDIKAN DAN PRODUK-PRODUK KOKO PORTAL KOKO DUNIAKU http://portalduniaku.koko.my/
27 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) PERMOHONAN JAWATAN KOSONG ONLINE LKM JOBONLINE MCB http://jobs.koko.gov.my
28 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Semakan Harga Lada Melalui SMS MySMS  
29 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Pengurusan Aduan & Maklumbalas Pelanggan Sistem Pengurusan Aduan Awam Akan Datang
30 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Permohonan Jawatan Kosong MPB Sistem E-Jawatan MPB ejawatan.mpb.gov.my
31 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Permohonan Pemeriksaan Gred Lada Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP) grading.mpb.gov.my
32 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Semakan Status Permohonan Pemeriksaan Gred Lada Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP) grading.mpb.gov.my
33 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Permohonan Permit Import & export Lada Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP) grading.mpb.gov.my
34 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Semakan Data Genetik Tanaman Lada Sistem Pangkalan Genetik Lada mpts.mpb.gov.my
35 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) Semakan Harga Lada Sistem Maklumat Industri Lada info.mpb.gov.my
36 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) Pencapaian MSPO Semak status terkini pensijilan dan pencapaian MSPO
MSPO Trace
39 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) Permohonan Jawatan Kosong Online Application for vacancy of MPOB http://onlinejob.mpob.gov.my
40 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) e-qcmpob - Pengisytiharan Mutu Eksport/ Alihan Tempatan / Import Declaration of Quality of Export / Local Transfer / Import http://eqc.mpob.gov.my
41 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) Sistem E-Kilang - Pelaporan Penyata Bulanan maklumat Sektor Kilang E-Kilang - Online reporting of processing sector monthly statement http://e-kilangmpob.com.my
42 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) MyLesen - Permohonan baru, pembaharuan, Tambah Aktiviti, Tambah Throughput, Pindaan lesen kategori utama New Application, renewal, Add Activity, Increase Throughput, Amendment of main category license https://e-lesen.mpob.gov.my
43 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) e-lesenpk - Permohonan baru, pembaharuan, Pindaan lesen kategori pekebun kecil New Application, renewal, Amendment of license for smallholder category http://e-lesenpk.mpob.gov.my
44 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) Sistem E-Oleo - Pelaporan Kontrak urusniaga Oleokimia  Sistem E-Oleo - Online reporting oleochemical contract transactions http://e-oleo.mpob.com.my
45 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) Sistem E-Peniaga - Pelaporan Penyata Bulanan bagi semua peniaga buah, peniaga minyak sawit/isirong, pusat pengeluar bijih  benih dan tapak semaian  Sistem E-Peniaga - Online reporting monthly statement for oil palm fresh fruit dealers, palm oil dealers, planting material. http://e-peniaga.mpob.gov.my
46 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) Sistem E-Registration - Pelaporan Kontrak Urusniaga Sawit Sistem E-Registration - Online reporting daily palm oil trade contracts http://e-reg.mpob.gov.my
47 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) Sistem E-Submission - Pelaporan Penyata Bulanan maklumat Estet  Sistem E-Submission - Online reporting of Monthly Statement of the Producer of Oil Palm Fruits http://e-sub.mpob.com.my
48 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) SPS - Pantau pergerakan fizikal kelapa sawit dari kilang ke kilang penapisan SPS- Monitor the physical movement of oil palm from mill to refinery https://sps.mpob.gov.my
49 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) PalmShoppe Malaysia E-Commerce PalmShoppe Malaysia E-Commerce http://palmshoppe.mpob.gov.my/
50 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) Sistem eAduan/Pertanyaan MPOB Sistem eAduan/Pertanyaan MPOB http://e-aduan.mpob.gov.my
51 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Permohonan Pendaftaran Baharu bagi Pengeksport, Pembekal, Pengimport dan Pemeringkat Kayu) MTIB Core System (MCS) ePendaftaran http://mcs2.mtib.gov.my/
52 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Permohonan Pembaharuan dan Penambahan Aktiviti/Kategori Pendaftaran  (bagi Pengeksport, Pembekal, Pengimport dan Pemeringkat Kayu) MCS ePendaftaran http://mcs2.mtib.gov.my/
53 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Permohonan Lesen/Permit Eksport (Pelesenan Elektronik) MCS ePelesenan http://mcs2.mtib.gov.my/
54 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Permohonan Pengesahan Legality Kayu (TLAS) dan CITES MCS ePelesenan http://mcs2.mtib.gov.my/
55 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Permohonan, Pengendalian dan Keputusan Pemeringkatan Kayu  MCS ePemeringkatan http://mcs2.mtib.gov.my/
56 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Permohonan dan Maklumat Sokongan Pengeringan dan Rawatan Kayu (KD/AD)/Preservative  (Elektronik) MCS ePelesenan http://mcs2.mtib.gov.my/
57 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Permohonan,Pengendalian dan Keputusan Pemeriksaan Fizikal (Pemeriksaan Fizikal Elektronik) MCS ePemeriksaan Fizikal http://mcs2.mtib.gov.my/
58 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Pengurusan dan Kemaskini Akaun Pengeksport (Akaun Elektronik) MCS ePelesenan http://mcs2.mtib.gov.my/
59 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Perkhidmatan Penarafan Risiko Keselamatan Industri Perkayuan Sistem Penarafan Risiko Keselamatan Industri Perkayuan (MyRISK) https://myrisk.mtib.gov.my
60 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Pengurusan Pembelajaran MTIB (WISDEC) eLearning http://elearning.mtib.gov.my/
61 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Pembayaran Elektronik (Pembekal)  Sistem Kewangan Menyeluruh MTIB (MyFinancial SAGA) https://myfinancial.mtib.gov.my
62 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Pengurusan Perolehan Menerusi Portal Korporat (eProcurement sedang dibangunkan) http://www.mtib.gov.my
63 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) Pengendalian Pertanyaan dan Aduan Menerusi Portal Korporat (SISPAA sedang disediakan) http://www.mtib.gov.my
64 Malaysian Timber Council (MTC) One-stop Information Portal Licensing and Permit Application  https://mtc.com.my/resources-OneStopPortal.php
65 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) Malaysian Palm Oil Biomass System Malaysian Palm Oil Biomass Database System https://biomass.mpob.gov.my/

 

 

 SENARAI APLIKASI MUDAH ALIH
Mobile Apps

 

Kementerian 

2022_mpic_apps.png

 

Lembaga Koko Malaysia

 

2022 LKM

 

2022 LKM

 

2022 LKM

 

2022 LKM

 

Lembaga Lada Malaysia

Nama AplikasiPautan
Dr. Lada https://play.google.com/store/apps/details?id=my.edu.ukm.aninterface&hl=e
NutriLada https://play.google.com/store/apps/details?id=my.gov.mpb.NutriLada
E-Panduan Penanaman Lada https://play.google.com/store/apps/details?id=my.gov.mpb.ePanduan

 

 

 


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Apllikasi dan Pangkalan Data,
Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)

Ministry of Plantation and Commodities
No. 15, Level 5-13,
Persiaran Perdana,
Precint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA

03-88803417
bpm.aplikasi [@] mpic.gov.my