Policy Statement2023-20252017-20202015-2017Awareness


Information Security Management System (ISMS)
Policy Statement ISO/IEC 27001:2022

 

Dasar ISMS merangkumi perlindungan semua bentuk maklumat kerajaan yang dimasukkan, diwujud, dimusnah, disimpan, dijana, dicetak, dicapai, diedar, dalam penghantaran dan yang dibuat salinan. Perlindungan dilaksanakan melalui pewujudan dan penguatkuasaan sistem kawalan dan prosedur dalam pengendalian semua perkara-perkara berikut:

 

 Dokumen BerkaitanTarikh
1.  Pelan Keselamatan Siber  2022
2.  Malaysian Public Sector Management of Information & Communications Technology Security Handbook (MyMIS)  2002

 

 

ISMS logo sirim sts 2023

KPK telah memulakan persiapan kearah mendapatkan persijilan ISO/IEC 27001:2022 Sistem Pengurusan Maklumat (Information Security Management System) (ISMS) bermula pada September 2023.

 AktivitiTarikh
Perancangan
1.  Bengkel Penyediaan Dokumentasi   11, 12 dan 13 September 2023
2.  Sesi Audit Dalam  11-12 Oktober 2023
3.  Mesyuarat Kajian Semula Pensijilan ISO/IEC 27001:2022  3 November 2023
4.  Bengkel Pra Pematuhan Audit Pensijilan  8 November 2023 

Pada 31 Julai  2017 Mei MPIC telah mendapat pensijilan ISO/IEC 27001:2013 daripada Cybersecurity Sdn. Bhd.

Certificate ISMS 2017   2020

 

Pada 27 Julai  2015 Mei MPIC telah mendapat pensijilan ISO/IEC 27001:2013 daripada Cybersecurity Sdn. Bhd.

Certificate ISMS 2017   2020