DasarICTAkta IndustriRujukanAnti Rasuah
 

Bil. DokumenNamaTahun/ Versi/ TempohPenerbit/ BahagianMuat Turun
1  bm dakn pelantindakan

RINGKASAN EKSEKUTIF

DASAR AGRIKOMODITI NEGARA (DAKN) 2021-2030


2021-2030

PSA

Lihat

Scan QRCode
bm dakn pelantindakan

2 bm dakn pelantindakan 

PELAN TINDAKAN

DASAR AGRIKOMODITI NEGARA (DAKN) 2021-2030


2021-2030

PSA

 Lihat

Scan QRCode
dakn2030 pelan tindakan bm qrcode

3  bm dakn pelantindakan

BUKU

DASAR AGRIKOMODITI NEGARA (DAKN) 2021-2030


2021-2030

PSA

  Lihat

Scan QRCode
dakn2030 pelan tindakan bm qrcode

4 bm dakn pelantindakan PELAN TINDAKAN BIOJISIM 2021-2030 PSA   Lihat
5 bm dakn pelantindakan PELAN STRATEGIK KEMENTERIAN 2021-2025 PSA

  Lihat

Pelan Strategik Kementerian

 

Pelan Strategik  

Bil. DokumenNamaTahunMuat Turun
1 psp 2021 2025 Polisi Keselamatan Siber 2022 NEW 2022 Lihat
2 psp 2021 2025 Pelan Strategik Pendigitalan ICT 2021 - 2025  2021 Lihat

 

Bahan Rujukan

Bil. DokumenNamaTahun/ Versi/ TempohHakciptaMuat Turun
1  KETSA DASARHUTAN Dasar Sumber Air Negara 2012 Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA) Lihat
2 KETSA DASARHUTAN National Policy on Biological Diversity 2016 -2025 2016 - 2025 Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)  Lihat
3  KETSA DASARHUTAN Dasar Perhutanan Negara 1978 (Pindaan 1992) 2021 Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)   Lihat
4 DASAR-ALAM-SEKITAR Dasar Alam Sekitar Negara 2002 Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)   Lihat
5 DASAR-PERUBAHAN-IKLIM Dasar Perubahan Iklim Negara 2009 Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)   Lihat


 

# DokumenNamaTahun/ Versi/ TempohPenerbit/ Bahagian     Lihat          
1. Integriti Milestone 2021 PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP)
KPPK 2021-2026
2021-2026 Unit Integriti, KPPK Lihat
           
2. Integriti Milestone 2021 MILESTONE UNIT INTEGRITI 2021 2021 Unit Integriti, KPPK   Lihat
3. PAN PELAN ANTI RASUAH NASIONAL 2019-2023 JPM/ UI, KPPK    Lihat

 

 

 


 Untuk lebih maklumat lanjut dan pertanyaan sila emelkan kepada:


Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)

Kementerian Perladangan dan Komoditi
No. 15, Aras 5-13,
Persiaran Perdana,
Presint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA

03-88878266 
  psa [@] kpk.gov.my