PENGENALANSKOP DAN HAD NILAIJADUAL MESYUARAT JTICT & JPICTTATACARARUJUKAN

 PERMOHONAN KELULUSAN PROJEK ICT
DI KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI (KPK)

 

JTICT KPK bertanggungjawab memproses, menilai, mengeyorkan dan mempertimbangkan perakuan teknikal perolehan/ projek ICT KPK (Bahagian / Unit di KPK) dan semua Agensi di bawah KPK (MPOB, LGM, MTIB, LKM, MPB dan LKTN) kepada Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) KPK. Semua permohonan kelulusan teknikal perolehan/ projek ICT Agensi hendaklah mendapat kelulusan JPICT Agensi masing-masing sebelum dikemukakan kepada pihak JTICT KPK.

Projek ICT yang dikemukakan perlulah terkandung dalam Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) KPK atau PSP Agensi masing-masing dan mengikut had nilai di bawah kuasa kelulusan JTICT/JPICT KPK seperti yang dinyatakan dalam SPA Bil 3/2015.

Mesyuarat JTICT KPK akan diadakan 4 kali setahun dan akan dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik dan Pengurusan) [TKSU(P)] merangkap Chief Digital Officer (CDO) KPK.

Keahlian JTICT

 Pengerusi   Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Perancangan dan Pengurusan) (TKSUP)/ Chief Digital Officer (CDO)
 Ahli  Pengurus ICT Agensi dibawah KPK
   Pegawai dan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat KPK
   Pemilik Projek ICT (Cth. Projek ICT oleh LKM: Ketua Pasukan Projek)
   Setiausaha Bahagian (SUB) di KPK bagi yang berkaitan dengan projek ICT Agensi (Cth. Projek ICT oleh LKM: SUB IKL)
   Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan dan Pentadbiran (BKPP)
   Ahli Jemputan Lain yang berkaitan mengikut keperluan
 Urusetia  Unit Perancangan Strategik & Pengurusan Projek ICT (S), Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)
 

JPICT KPK bertanggungjawab menyelaras dan memantau  permohonan perolehan, pembangunan dan pelaksanaan projek ICT di KPK dan Agensi di bawah KPK. Selain itu, JPICT juga bertanggungjawab menilai dan meluluskan semua perolehan/ projek ICT KPK dan Agensi di bawah KPK yang telah mendapat pengesyoran dan pertimbangan perakuan teknikal JTICT KPK.

Mesyuarat JPICT KPK akan diadakan 4 kali setahun dan akan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha [KSU] KPK.

Keahlian JPICT

 Pengerusi   Ketua Setiausaha (KSU)
 Ahli  Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Perancangan dan Pengurusan) (TKSUP)/ Chief Digital Officer (CDO)
   Setiusaha Bahagian (SUB), Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) di KPK
   Semua Setiausaha Bahagian (SUB) dan Ketua Unit (KU) di KPK
   Semua Ketua Pengarah  (KP) Agensi di bawah KPK
   Pegawai Keselamatan Maklumat (ICTSO), KPK 
   Pegawai Teknologi Maklumat, KPK
   Pemilik Projek ICT (Cth. Projek ICT oleh LKM: Ketua Pasukan Projek)
   Ahli Jemputan Lain yang berkaitan mengikut keperluan
 Urusetia  Unit Perancangan Strategik & Pengurusan Projek ICT (S), Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)

 

SKOP DAN HAD NILAI JAWATANKUASA JPICT /JTICT KPK

 

Skop Projek ICT Yang Memerlukan Kelulusan JTICT dan JPICT AGENSI

 • Permohonan perolehan projek ICT yang melibatkan SISTEM APLIKASI bernilai RM50,000 atau lebih;
 • Permohonan perolehan projek ICT yang melibatkan PERKAKASAN dan/atau PERISIAN dan/atau RANGKAIAN dan/atau PERKHIDMATAN bernilai RM50,000 atau lebih

Skop Projek ICT Yang Memerlukan Kelulusan JTICT dan JPICT KPK

 • Permohonan perolehan projek ICT yang melibatkan SISTEM APLIKASI bernilai RM500,000 atau lebih;
 • Permohonan perolehan projek ICT yang melibatkan PERKAKASAN dan/atau PERISIAN dan/atau RANGKAIAN dan/atau PERKHIDMATAN bernilai RM500,000 atau lebih

Skop Projek ICT Yang Memerlukan Kelulusan JTISA MAMPU

 • Permohonan perolehan projek ICT yang melibatkan SISTEM APLIKASI bernilai RM1 juta atau lebih hendaklah mendapat kelulusan teknikal JTISA
 • Permohonan perolehan projek ICT yang melibatkan PERKAKASAN dan/atau PERISIAN dan/atau RANGKAIAN dan/atau PERKHIDMATAN bernilai RM5 juta atau lebih hendaklah mendapat kelulusan teknikal JTISA

 

Diagram Had Nilai dan Perkingkat Kelulusan Teknikal Projek ICT (SPA Bil. 3/2015)

JPICT HadNilai

 

Agensi yang berhasrat untuk melaksanakan perolehan/ projek ICT hendaklah mengemukakan permohonan kelulusan teknikal perolehan/ projek ICT kepada KPK dan dibentangkan. Semua permohonan adalah wajib dan telah telah mendapat kelulusan JPICT Agensi masing-masing.

Seterusnya, JTICT KPK akan mengesyorkan perolehan/ projek ICT kepada JPICT untuk diperakukan oleh JPICT KPK. Sekiranya had nilai melebihi nilai yang  dihadkan kepada KPK, JPICT akan mengesyorkan/ memperaku pemohonan kepada Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA) MAMPU seperti had nilai kelulusan yang  telah ditetapkan. Jadual Perancangan Mesyuarat JTICT dan JPICT KPK adalah seperti berikut:

 

JADUAL PERANCANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT (JTICT) KPK, TAHUN 2024

 

No. Mesyuarat Tarikh Mesyuarat
(Perancangan) 
Tarikh Akhir Penghantaran
Kertas Makluman/ Kelulusan Projek
 Tarikh Mesyuarat
(Sebenar) 
1. JTICT Bil. 1/2024 6 Februari 2024 / 9:30 pagi (Selasa) 31 Januari 2024 (Rabu)/ 12:00 Tengah Hari 7 Februari 2024 / 9:30 pagi (Rabu)
2. JTICT Bil. 2/2024 7 Mei 2024 / 9:30 pagi (Selasa) 19 April 2024 (Jumaat)/ 12.00 Tengah Hari  30 April 2024/ 9.30 pagi (Selasa)
3. JTICT Bil. 3/2024 6 Ogos 2024 / 9:30 pagi (Selasa)    Akan dimaklumkan
4. JTICT Bil. 4/2024 5 November 2024 / 9:30 pagi (Selasa)    Akan dimaklumkan

 

JADUAL PERANCANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT) KPK, TAHUN 2024

 

No. Mesyuarat Tarikh Mesyuarat
(Perancangan) 
 Tarikh Mesyuarat
(Sebenar) 
1. JPICT Bil. 1/2024  27 Februari 2024 / 9:30 pagi (Selasa)  28 Februari 2024/ 9.30 pagi (Rabu)
2. JPICT Bil. 2/2024  21 Mei 2024 / 9:30 pagi (Selasa)  Akan dimaklumkan
3. JPICT Bil. 3/2024  20 Ogos 2024 / 9:30 pagi (Selasa)  Akan dimaklumkan
4. JPICT Bil. 4/2024  19 November 2024 / 9:30 pagi (Selasa)  Akan dimaklumkan

FORMAT KERTAS PERMOHONAN KELULUSAN TEKNIKAL PROJEK ICT

 • Templat Kertas Permohonan Kelulusan JPICT KPK Tahun 2024 (Word)
 • Templat Slaid Pembentangan Permohonan Kelulusan JPICT KPK Tahun 2024 (PowerPoint)

PELAKSANAAN

Semua permohonan kelulusan perolehan / projek ICT perlu dikemukakan melalui Sistem Aplikasi Profil Projek ICT Sektor Awam (PROFIT) MAMPU di alamat http://profit.mampu.gov.my/ sebelum tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT (JTICT).

KPK dan Agensi juga perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut sebelum Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Permohonan, melalui e-mel kepada bpm.strategik [@] kpk.gov.my :-

 • Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT (Word);
 • Slaid Pembentangan Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT (PowerPoint);
 • Maklum Balas Mesyuarat JTICT/JPICT lepas;
 • Laporan Status Terkini Pelaksanaan Projek ICT di KPK & Agensi; dan
 • Slaid Kertas Makluman ICT (jika ada)

Nota:

 • Permohonan Perkhidmatan Pengkomputeran Awan Sektor Awam
  • Setelah mendapat kelulusan daripada JPICT agensi, semua permohonan berkaitan Perkhidmatan Pengkomputeran Awan perlu dikemukakan untuk kelulusan teknikal JTISA tanpa mengira had nilai. Pihak agensi perlu mengemukakan maklumat permohonan tersebut melalui emel kepada Urus setia JTISA dan pihak Cloud Management Office di alamat emel urussetiajtisa [AT] mampu [DOT] gov [DOT] my dan mygovcloud [AT] mampu [DOT] gov [DOT] my

No. Nama Dokumen Muat Turun
1. Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal Dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam Lihat
2. Pelaksanaan Permohonan Kelulusan Teknikal Dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Menggunakan Sistem Aplikasi Profil Projek ICT Sektor Awam (PROFIT) Agensi Sektor Awam Lihat
3. Permohonan Kebenaran Untuk Melaksanakan Perolehan Perkhidmatan Perunding Secara Outsourcing Lihat
4. Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA) Lihat
5. Panduan Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) Lihat
6. Enterprise Architecture (EA) - Archimate 3.1 Reference Card Lihat
7. Surat PKPA - Tadbir Urus Wang Kumpulan Amanah Projek ICT (KWAICT) Sektor Awam Lihat
8. Format Business Case Scoring Module (BCSM) Lihat
9. Template Jadual Kajian Pasaran Lihat
10. Repositori Dasar dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Lihat

 


Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Unit Perancangan Strategik & Pengurusan Projek ICT
Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)

Kementerian Perladangan dan Komoditi
No. 15, Aras 5-13,
Persiaran Perdana,
Presint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA

No. Telefon: 03-88803419
Emel : bpm.strategik [@] kpk.gov.my