LATARBELAKANGFUNGSIPEMEGANG TARUH/ AGENSI SELIAANCARTA ORGANISASIAKTIVITI 2022AKTIVITI 2023AKTIVITI 2024

LATAR BELAKANG

 • Bahagian PSM terdiri daripada 28 jawatan pegawai dengan pecahan 12 jawatan pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan 16 jawatan pegawai Kumpulan Pelaksana.
 • Terdapat empat (4) unit di Bahagian PSM seperti berikut:
  • Unit Perkhidmatan;
  • Unit Pembangunan Organisasi dan HRMIS;
  • Unit Latihan dan Kaunseling; dan
  • Unit Penyelarasan dan Pengiktirafan.

VISI/ MISI/ OBJEKTIF BAHAGIAN

VISI BPSM 

  • Menjadikan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia sebagai pengurus sumber manusia yang cekap dan efisyen.

MISI BPSM 

  • Mengurus dan membangunkan sumber manusia KPK ke arah kecemerlangan melalui peningkatan kompetensi.

OBJEKTIF BPSM 

  • Memastikan pewujudan struktur organisasi yang efektif dan pengurusan sumber manusia yang produktif dan berkualiti.

 

FUNGSI DAN PERANAN

FUNGSI DAN PERANAN BAHAGIAN

 • Merancang dan mengurus keperluan sumber manusia serta hal-hal perkhidmatan warga KPK dan Agensi.
 • Melaksanakan kajian perjawatan dan menyediakan cadangan penstrukturan KPK dan Agensi.
 • Merancang dan menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Nomination Committee bagi pelantikan Ketua Pengarah/Timbalan Ketua Pengarah Agensi dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis dan Institut Latihan di bawah KPK.
 • Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan program-program intervensi melalui AKRAB bagi kakitangan KPK dan Agensi.
 • Merancang, melaksana dan memantau Pelan Operasi Latihan (POL) bagi warga KPK.
 • Melaksanakan dan memantau sistem HRMIS berdasarkan lima (5) elemen penilaian KPI HRMIS KSU/TKSU iaitu pengemaskinian data perjawatan, pemurnian data, SKT, LNPT dan pengisytiharan harta.

 

 

 

 

 

PEMEGANG TARUH/ AGENSI SELIAAN

 • Warga KPK dan enam (6) Agensi di bawah KPK seperti berikut:
  • Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)
  • Lembaga Getah Malaysia (LGM)
  • Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)
  • Lembaga Lada Malaysia (MPB)
  • Lembaga Koko Malaysia (LKM)
  • Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)

CARTA 31032024

 

AKTIVITI 2022

 • Penganjuran Majlis Apresiasi KPPK 2021
 • Penganjuran Majlis Perjumpaan dan Amanat KSU
 • Pengukuhan Perjawatan KPPK dan Agensi
 • Pelaksanaan 17 KPI HRMIS 2022
 • Penganjuran Majlis Bersama Jabatan
 • Pelaksanaan Program Team Building
 • Pelaksanaan Program AKRAB
 • Pelaksanaan Program Pementoran
 • Pelaksanaan Program Shark Tank 2022
 • Pelaksanaan Program Maestro 2.0
 • Penganjuran Hari Terbuka PSM2U KPPK 2022

AKTIVITI 2023

Aktiviti page 1 25.10.23

Aktiviti page 2 25.10.23

Aktiviti page 3 25.10.23

Aktiviti page 4 25.10.23

Aktiviti page 5 25.10.23

 Aktiviti page 6 25.10.23

AKTIVITI 2024

1. Penganjuran Majlis Apresiasi KPK 2023
2. Pengukuhan Perjawatan KPK dan Agensi
3. Pelaksanaan KPI HRMIS 2024
4. Penganjuran Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
5. Pelaksanaan Program Team Building
6. Pelaksanaan Program AKRAB
7. Pelaksanaan Program Pementoran
8. Penganjuran Hari Terbuka PSM2U KPK 2024