Hak Cipta Terpelihara Kementerian Perladangan dan Komoditi

Hak cipta laman web rasmi Kementerian Perladangan dan Komoditi dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, logo dan susunannya, dan bahan-bahan di dalamnya dimiliki oleh Kementerian Perladangan dan Komoditi melainkan dinyatakan sebaliknya.

Tiada bahagian atau bahagian laman web ini boleh diubahsuai, disalin, diedarkan, dihantar semula, disiarkan, dipaparkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindahkan, dijual atau dijual secara komersil dengan apa-apa cara tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi.