DEWAN NEGARADEWAN RAKYATMQTKAMAR KHASPEGAWAI PARLIMEN

DEWAN NEGARA

MESYUARAT PERTAMA,
PENGGAL KETIGA PARLIMEN KELIMA BELAS TAHUN 2024 

26 Feb dan 18 Mac 2024 - 4 Apr 2024

 

Parlimen Ke-15 KPK


Parlimen Ke-15 KPK

 

 Parlimen Ke-15 KPK

 

Parlimen Ke-15 KPK

 

Parlimen Ke-15 KPK

 

DEWAN RAKYAT 2024

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KELIMA PARLIMEN KELIMA BELAS 2024

  Tiada 

 

SESI WAKTU- WAKTU PERTANYAAN MENTERI (MINISTERIAL QUESTION TIME - MQT)

 Tiada 

 

SESI KAMAR KHAS

  • Tiada 

Portal & Aplikasi

 

Pegawai Penyelaras Parlimen KPK 

Encik Ahmad Kamal Bin Wasis @Waksis
Ketua Penolong Setiausaha
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)
03-88878347
kamal [AT] kpk [DOT] gov [DOT] my 

Encik Ne'ryez Singh Randhawa
Penolong SetiausahaUnit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)
0388878339
n [DOT] randhawa [AT] kpk [DOT] gov [DOT] my

 

Sebarang pertanyaan sila emelkan kepada:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)
03-88878347